Warunki przetwarzania danych osobowychRegułą niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych jest informowanie klienta o tym, jakie dane osobowe nasza firma przetwarza o osobach fizycznych w ramach świadczenia usług, do jakich celów służą, komu oraz dlaczego przekazywane są dalej.

Te reguły są skuteczne od dnia 25.5.2018 oraz są wydane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z opracowaniem danych osobowych (RODO).

Dane osobowe są opracowywane w zakresie: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia lub PESEL, miejsce zamieszkania, e-mail, telefon.

Administrator czyli Dorota Kukuczka Jurzyca (REGON: 76456366, z siedzibą Trzyniec, Łyżbice, Jeřabinová 322, 739 61) w związku ze świadczeniem usług przetwarza oraz zachowuje dane osobowe do następujących celów:
- przygotowania potrzebnej dokumentację niezbędnej do założenia korporacji handlowej pod klucz,
- przygotowanie potrzebnej dokumentacji związanej z przekazaniem udziałów handlowych korporacji handlowej.

Dane osobowe będą opracowywane po okres niezbędny do zapewnienia wzajemnych praw oraz obowiązków wypływających ze stosunku powstałego pomiędzy administratorem, oraz podmiotem danych w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe podane podmiotem zostają przekazane administratorem innym osobom prawnym, a mianowicie:
- kancelariom notarialnym w celu sporządzenia aktu notarialnego,
- instytucjom bankowym w celu założenia specjalnego rachunku bankowego do wpłacenia kapitału zakładowego lub w celu przekazaniu już istniejącego rachunku,
- biurom księgowym w celu nawiązania współpracy związanej z opracowaniem księgowości założonej korporacji handlowej.

Dalej zgodnie z rozporządzeniem ma podmiot następujące prawa:
- prawo do uzyskania danych,
- prawo do poprawianiach danych,
- prawo do bycia zapomnianym,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do sprzeciwu,
- prawo do wniesienia skargi,
- prawo do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
- prawo do możliwości kontaktowania Urzędu na Ochronę Danych Osobowych,
- prawo do odwołania zgody z przetwarzaniem danych osobowych.

Zásady zpracování osobních údajů