Zakładanie spółek

Założenie spółki
pod klucz

Założenie spółki pod klucz

- chodzi o usługę, kiedy poprowadzimy klienta całym procesem założenia spółki. Klient poda nam parametry firmy i my zapewnimy niezbędne formalności. Zaoszczędzi tak czas, który może poświęcić rozwoju swej firmy, planów biznesowych.

Usługę założenia spółki pod klucz oferujemy w następujących państwach:
- Czechy
- Słowacja

Założenie spółki
Czechy

Założenie spółki pod klucz w Czechach

Czas oczekiwania na spółkę to 7-10 dni. Kapitał zakładowy, którego minimalna ustawowa wysokość jest 1,-CZK, trzeba wpłacić na specjalny rachunek bankowy. Jednak wysokość kapitału zakładowego powinna wychodzić z przedmiotu działalności spółki oraz możliwości finansowych wspólników. Z jego otworzeniem pomożemy klientom oraz zapewnimy wszystko zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Zapewnimy:
- potrzebną dokumentację,
- termin u notariusza,
- organizację zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpis spółki w Rejestrze Handlowym,
- zgłoszenie w US do podatku dochodowego od osób prawnych.

Cena założenia spółki pod klucz wynosi 3.500,-PLN. Chodzi o cenę końcową.

Nasza cena obejmuje:
- opłatę notarialną,
- opłatę sądową,
- opłatę za zezwolenie do prowadzenia działalności gospodarczej,
- dokumentację w formie dwujęzycznej - czesko-polskiej,
- pełną obsługę w języku polskim,
- nasze wynagrodzenie.

Nasza cena nie obejmuje:
- koszty siedziby,
- koszty rejestracji do podatku VAT.

Założenie spółki
Słowacja

Założenie spółki pod klucz na Słowacji

Czas oczekiwania spółki na Słowacji jest około 14 dni. Kapitał zakładowy, który jest ustawą ustalony na wysokość 5.000,-EUR, nie trzeba wpłacać na rachunek bankowy. Wszystkie potrzebne dokumenty przygotujemy i jest możliwość ich podpisania na terenie Czech. My zajmiemy się resztą.

Zapewnimy:
- potrzebną dokumentację,
- zapewnienie zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpis spółki w Rejestrze Handlowym,
- zgłoszenie w US do podatku dochodowego od osób prawnych.

Cena założenia firmy pod klucz wynosi 2.800,-PLN. Chodzi o cenę końcową.

Nasza cena obejmuje:
- opłatę sądową,
- opłatę za zezwolenie do prowadzenia działalności gospodarczej – zezwolenie niewymagające kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie w danym kierunku,
- nasze wynagrodzenie.

Nasza cena nie obejmuje:
- koszty siedziby,
- koszt rejestracji do podatku VAT,
- dodatkową opłatę związaną z zapewnieniem zezwolenia – rzemiosła oraz zezwolenia wymagające kwalifikacje zawodowe – każdy 7,5 EUR.

Chętnie podamy Państwu więcej informacji Prosimy o kontakt