Kontakt

Ing. Dorota Kukuczka Jurzyca

Sídlo firmy:
Jeřabinová 322
739 61 Třinec, Lyžbice

E-mail: info@hotova-firma.cz nebo info@nowaspolka.eu

IČO: 76456366
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku Městského úřadu Třinec
DIČ: CZ8152024936
Nejsem plátce DPH.

+420 777 642 631
+48 600 636 874.
Po absolvování Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava jsem začala pracovat ve společnosti, která se zabývala zakládáním a prodejem obchodních společností. Vzhledem k mé znalosti polského jazyka jsem měla na starost polské klienty v Česku a pomáhala jsem českým klientům otevírat společnosti v Polsku.

V roce 2009 jsem zahájila svou vlastní podnikatelskou činnost a od této doby nabízím klientům komplexní služby spojené se zakládáním společností a prodejem společností v České republice, Polsku a na Slovensku. Pro klienta zajišťuji veškeré formality spojené nejen se společnostmi, ale také organizuji povolení, koncese (na příklad koncesi na obchod s elektřinou na Energetickém regulačním úřadě), pomáhám získat pracovní povolení na Ministerstvu zdravotnictví České republiky pro osoby zaměstnané ve zdravotnických zařízeních na území ČR, zajišťují uznávání diplomů, středoškolského vzdělání, získání čísla EORI, registraci vozidel.

Pokud jsem něco nezajišťovala, nevyřizovala, upřímně to sdělím klientovi. Jednak to beru jak možnost naučit se něco nového a jednak se jedná o novou příležitost jak klientům nabídnout novou služby a rozšířit tak sortiment poskytovaných služeb. Spokojený klient je pro mě velmi důležitým aspektem mojí práce a přináší velkou dávku satisfakce.

V prosinci roku 2009 jsem byla také jmenována soudním tlumočníkem jazyka polského předsedou Krajského soudu v Ostravě a zapsaná do seznamu tlumočníků.

Jazykové znalosti:
- polština
- angličtina