Změny ve společnostech

Změny ve společnostech
ČR, PL

Změny ve společnostech

V průběhu existence společnosti nastanou situace, kdy je potřeba udělat změny ve firmě. Některé jsou méně závažné, některé dokážou společnost posunout dál k lepším investicím, partnerstvím, k rozvoji. V některých případech se jedná o změny pouze formální, ale obzvlášť u těchto změn je třeba dodržet určité postupy, které vyžadují příslušné instituce.

Rozlišujeme tak změny, u kterých je potřeba sepsat notářký zápis a změny, u kterých tento dokument není vyžadován.

Můžeme Vám pomoci se zajištěním změn ve společnostech na území:
- České republiky
- Polska

Změny v s.r.o.

Česká republika

Změny ve společnostech v ČR

Na území ČR Vám rádi pomůžeme se změnami, jejichž realizace vyžaduje notářský zápis, ale i se změnami, které notářský zápis nevyžadují a jsou formálně méně náročně.

Jednoduchá změna ve firmě, která nevyžaduje notářský zápis.
K takovým změnám patří na příklad:
- jmenování a odvolání jednatele,
- zápis nového sídla společnosti v závislosti od obsahu zakladatelské listiny společnosti,
- převod podílu v případě jednočlenné společnosti, atd.

Cena naší služby je – 6000,-Kč.

Cena zahrnuje:
- prvotní konzultaci,
- přípravu veškeré dokumentace,
- soudní poplatek,
- naší provizi.

Změny vyžadující notářský zápis
K takovým změnám patří na příklad:
- změna názvu,
- změna sídla v závislosti od obsahu zakladatelské listiny společnosti,
- rozdělení podílů,
- změna počtu jednatelů,
- rozšíření předmětu podníkání, atd.

Zajistíme:
- rychly termín u notáře,
- veškerou dokumentaci,
- zápis změny do obchodního rejstříku.

Cena naši služby je – 12.000,-Kč.

Cena zahrnuje:
- prvotní konzultaci,
- notářský poplatek,
- soudní poplatek,
- přípravu veškeré dokumentace,
- naší provizi.

Změny v s.r.o.

Polsko

Změny ve společnostech v PL

Také na území Polské republiky jsme schopni zajistit změny ve společnostech. Některé změny, stejně jako v ČR, vyžadují vyhotovení notářského zápisu (změna obchodní firmy, rozšíření předmětu podníkání, zvýšení základního kapitálu, apod.). Jiné změny notářský zápis nevyžadují (odvolání a jmenování jednatele). Připravíme veškerou dokumentaci ve dvoujazyčné formě. A pokud není nutný notářský zápis, pak veškeré dokumenty mohou být podepsány na území České republiky. Pokud notářský zápis je vyžadován, pak rádi zajistíme termín u polského notáře, zorganizujeme soudního tlumočníka, pokud klient nemluví a nerozumí polsky. Zápis změn trvá 2-3 týdny.

Jednoduchá změna ve firmě, která nevyžaduje notářský zápis.
Cena zahrnuje:
- prvotní konzultaci,
- přípravu veškeré dokumentace,
- soudní poplatek,
- naší provizi.

Cena naší služby je – 9.000,-Kč.

Změny vyžadující notářský zápis
Cena zahrnuje:
- prvotní konzultaci,
- přípravu veškeré dokumentace,
- notářský poplatek,
- soudní poplatek,
- naší provizi.

Cena naši služby je – 16.000,-Kč.

Rádi Vám poskytneme více informací Kontaktujte nás +420 777 642 631