Zmiany w spółkach

Realizacja zmian w spółkach w
Czechach i Polsce

Dokonywanie zmian w spółkach w
Czechach i Polsce

W przeciągu istnienia spółki nastają chwile, kiedy trzeba zrealizować zmiany w spółce. Niektóre są mniej ważne, niektóre potrafią firmę popchnąć do przodu. W niektórych przypadkach chodzi o zmiany tylko formalne, ale u niektórych trzeba dotrzymać procedury, które są wymagane przez należne urzędy.

Rozróżniamy tak zmiany, u których jest potrzeba sporządzić akt notarialny oraz zmiany, u których sporządzenie aktu notarialnego nie jest wymagane.

Możemy Państwu pomóc ze zapewnieniem zmian w spółkach na terenie:
- Czech
- Polski

Zmiany w Sp. z o.o.
z siedzibą w Czechach

Zmiany w czeskich spółkach

Na terenie Czech chętnie Państwu pomożemy ze zmianami, których realizacja wymaga akt notarialny, ale i ze zmianami, które akt notarialny nie wymagają.

Proste zmiany w spółce, które nie wymagają aktu notarialnego.
Do takich zmian na przykład należy:
- powołanie oraz odwołanie zarządu,
- wpis nowego adresu siedziby w zależności od treści aktu założycielskiego,
- przekazanie udziału handlowego w przypadku, że spółka ma jedynego wspólnika.

Cena usługi wynosi – 1.500,-PLN.

Cena zawiera:
- początkowe konsultacje,
- przygotowanie wszelkiej dokumentacji,
- opłatę sądową,
- nasze wynagrodzenie.

Zmiany wymagające akt notarialny
Do takich zmian na przykład należy:
- zmiana firmy spółki,
- zmiana siedziby w zależności od treści aktu założycielskiego,
- podział udziałów handlowych,
- zmiana ilości członków zarządu,
- poszerzenie przedmiotu działalności, itd.

Zapewnimy:
- szybki termin u notariusza,
- wszelką dokumentację,
- wpis zmian w Rejestrze Handlowym.

Cena usługi wynosi – 2.500,-PLN.

Cena obejmuje:
- początkową konsultację,
- akt notarialny,
- opłatę sądową,
- przygotowanie wszelkiej dokumentacji,
- nasze wynagrodzenie.

Zmiany w Sp. z o.o.
z siedzibą w Polsce

Zmiany w polskich spółkach

Na terenie Polski jesteśmy zdolni zapewnić zmiany w spółkach. Niektóre zmiany, jak i w Czechach, wymagają sporządzenie aktu notarialnego (zmiany firmy spółki, poszerzenie przedmiotu działalności, podwyższenie kapitału zakładowego, itd.). Inne zmiany akt notarialny nie wymagają (odwołanie i powołanie zarządu). Wpis zmian trwa 2-2 tygodnie.

Proste zmiany w spółce, które nie wymagają akt notarialny.
Cena obejmuje:
- początkową konsultację,
- przygotowanie wszelkiej dokumentacji,
- opłatę sądową,
- nasze wynagrodzenie.

Cena usługi wynosi – 1.600,-PLN.

Zmiany wymagające akt notarialny
Cena obejmuje:
- początkową konsultację,
- przygotowanie wszelkiej dokumentacji,
- akt notarialny,
- opłatę sądową,
- nasze wynagrodzenie.

Cena usługi wynosi – 2.800,-PLN.

Chętnie podamy Państwu więcej informacji Prosimy o kontakt +48 600 636 874